Actiecomité Red de Postbode

Staat TNT-post boven de wet?

Het reorganisatieplan van TNT-post behelst meer dan alleen de reorganisatie bij de bestellers. Ook de teamleider/-coach zal door deze reorganisatie getroffen worden. Dat gaat niet volgens het afspiegelingsprincipe. Het lijkt wel of TNT denkt boven de wet te staan en zich alles te kunnen veroorloven. Die willekeur moet afgelopen zijn. Ben je teamleider/-coach en vind je dat ook? Meld je dan via landelijkreddepostbode@gmail.com. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

TNT-directie schoffeert personeel en vakbonden

De directie van TNT weigerde gisteren om te onderhandelen over de CAO-opdracht die het personeel aan de vakbond heeft meegegeven. “De directie toont geen enkel respect voor het personeel en ook niet voor de vakbond,” aldus Rob van der Post van het actiecomité Red de Postbode. “Bijna 2/3e van de leden heeft in een referendum voor deze CAO-inzet gestemd. Als je daar dan niet over wilt onderhandelen, respecteer je het personeel niet.”

Oproep tot actie

Strijdmakkers van Red de Postbode,

Ook ik heb met verbazing zitten kijken naar het 20.00-uur journaal. Ik was verdoofd, en voelde kotsneigingen. De heer B. de Vries stond te vertellen dat er door postwerkers schaal-breed ingeleverd moet worden. In de namiddag heb ik nog gesproken met Edith Snoey van ABVAKABO/FNV over het feit dat dit nieuws al op Teletekst stond terwijl de bonden pas maandag een persconferentie zouden geven. Haar antwoord was voor mij helder. De vakbond praat pas maandag met de pers en niet eerder.

Liberalisering postmarkt leidt tot vooroorlogse arbeidsverhoudingen bij TNT

Volgens de regering zou de klant 'beter af zijn' door de liberalisering in de postmarkt. En zouden 'goede arbeidsvoorwaarden' gewaarborgd zijn. Volgens Rob van der Post, woordvoerder van het comité Red de Postbode, komt daar niks van terecht. "Bezuinigingen bij TNT leiden tot minder service en meer post die blijft staan. Werknemers worden onder druk gezet. Gewerkte uren worden niet altijd uitbetaald. Laat het kabinet ophouden met deze doorgeschoten liberaliseringsdrang."

Stuur je boodschap aan de vakbond : niet lullen maar actie voeren!

Beste mensen het wordt tijd dat we niet alleen in het gastenboek ons gevoel uiten maar ook naar de bonden. Bij alle raadplegingen die wij de laatste 4 jaar hebben gehad, klagen wij over niet uitbetaalde uren, inleveren van loon en ook over het gedrag van TNT.

De achterban is daar duidelijk over geweest.

Nu kondigt de vakbond weer nieuwe raadplegingen in het land aan. Die gaan weer over het gedrag van TNT en de uren die niet betaald worden en nog een
aantal zaken.

Brandbrief aan staatssecretaris van Economische Zaken over liberalisering postmarkt

Geachte heer Heemskerk,

Via deze brief wil ik u wijzen op de gevolgen van de liberalisering van de postmarkt. Zoals u weet is er sinds 1 januari 2006 in Nederland concurrentie mogelijk op poststukken zwaarder dan 50 gram. Recent (vanaf 1 april 2009) is het resterende stukje van de postmarkt – voor de poststukken onder de 50 gram - opengesteld. De openstelling van de postmarkt heeft ertoe geleid dat er concurrenten van TNT op de markt zijn gekomen: Sandd, Selekt Mail en TNT-dochteronderneming Netwerk VSP.

De bedoeling van het kabinet

Salaris postbodes onder druk door politieke keuze: we pikken het niet langer!

TNT probeert de salarissen van postbodes te verlagen en postbodes te ontslaan. Het bedrijf zegt dat het wordt gedwongen om dit te doen vanwege de concurrentie op de postmarkt. Die concurrentie gaat ten koste van onze arbeidsvoorwaarden, terwijl de klant er niet beter van wordt. De politieke keuze voor meer concurrentie kent alleen maar verliezers.
TNT: Postbodes zijn te duur

Postbode

In de krant van 10 augustus jammert bestuursvoorzitter Gert-Jan Morsink van Sandd dat TNT een prijzenoorlog is begonnen. Daardoor zouden betere arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers onbetaalbaar worden.

TNT-directie zaait angst en pest werknemers eruit. Postbodes: kom in actie!

We hebben het allemaal in de krant kunnen lezen. Volgens de TNT-post directie droogt de brievenstroom op na tien jaar. Onzin! Soms moet je ze maar laten praten, deze heren. De poststroom zal nooit opdrogen. Als dit wel het geval was dan zouden Selectmail, Sandd en andere nieuwkomers op de postmarkt niet willen stappen in deze turbulente cowboymarkt.

Pagina's