Actie bij Eerste Kamer

Postwerkers van het actiecomité Red de Postbode hebben actie gevoerd voor de Eerste Kamer. Daar werd de postwet behandeld. De actievoerders overhandigden de senatoren een noodbriefkaart met daarop de oproep de liberalisering te stoppen. Om ervoor te zorgen dat de Kamerleden wel naar hen moesten luisteren, barricadeerden ze met gevulde postzakken de ingang van Binnenhof


Tuur Elzinga (SP Eerste Kamerlid) nam de briefkaart in ontvangst.

Woordvoerder Rob van der Post van het actiecomité: “We willen dat de Eerste Kamer goed beseft wat er met ons werk en onze lonen gebeurt als dit doorgaat.” Het cao-akkoord tussen TNT en de vakbonden spreekt over 15% loonsvermindering voor de postwerkers. Het akkoord moet nog aan de vakbondsleden worden voorgelegd.