Lezers Telegraaf: 'Post terug in 1 hand: van de staat'

De liberalisering van de postmarkt had helemaal niet gehoeven. Dit vindt het grootste deel van de mensen die via de website van de Telegraaf reageerden op de stelling: "Vrijgeven postmarkt pakt slecht uit." Liefst 86% van de bijna 4500 stemmers is het eens met de stelling dat dit verkeerd is uitgepakt. "Onder het mom van marktwerking gaan we er weer op achteruit" en bovendien: "Nu het zo veel banen gaat kosten is het dus een slechte zaak."

Lees het hele artikel:

Bron: De Telegraaf, dinsdag 7 juli 2009

Lezers: Privatisering blijkt weer slechte zaak

'Post terug in 1 hand: van de staat'

door Sylvia Kalberg

De liberalisering van de postmarkt had voor u helemaal niet gehoeven. Liefst 86% van de bijna 4500 stemmers is het eens met de stelling dat dit verkeerd is uitgepakt. "Onder het mom van marktwerking gaan we er weer op achteruit" en bovendien: "Nu het zo veel banen gaat kosten is het dus een slechte zaak."

Diverse tegenstanders van de stelling zijn ervan overtuigd dat een vrije markt altijd gunstig is voor de consument. "Stimuleert concurrentie, en dus lagere kosten en lagere tarieven", maar anderen tekenen juist aan: "Concurrentievoordeel is er alleen voor bedrijven. Kwaliteit daalt en consument is de dupe."

Voorstemmers laten veelvuldig weten: "Alle privatiseringen van voormalige essentiele overheidstaken zijn een fiasco gebleken, onnuttig voor particulieren" en zelfs "slecht voor kwaliteit én prijs". Zodat veelvuldig de oproep klinkt deze terug te draaien en "Nutsbedrijven zoals post, telefoon, gas, water, licht en openbaar vervoer" weer in handen van de staat te geven.

Ondertussen is echter op 1 april het laatste monopolie dat TNT nog had, op poststukken onder de 50 gram, vervallen. Selekt Mail, Sandd en Netwerk VSP brengen nu alle soorten post, ook brieven en rekeningen rond. De gevolgen daarvan laten zich voelen.

Een punt van grote ergernis is de totale willekeur waaraan de bezorging nu is overgeleverd. Zo meldt iemand: "Van de week werd er 's avonds om 22.00 uur nog wat in de bus gegooid, 'omdat het overdag te heet was'. Belachelijk!"

Tachtig procent vindt het vervelend om verspreid over de dag telkens een plukje post te krijgen en dan ook nog van "allerlei vage types". Velen hebben daardoor ook minder vertrouwen dat belangrijke post nog in veilige handen is. Een ruime meerderheid is niet meer zeker van het briefgeheim. "Zelf 40 jaar bij de post gewerkt. Toen moest er nog een eed afgelegd worden, waar is dat gebleven?"

Het valt 84% op dat er meer fouten worden gemaakt, wat sommigen doet vermoeden: "Bezorgers hoeven blijkbaar niet eens meer te kunnen lezen"... Dat de concurrenten minder accuraat zijn dan TNT is voor 59% een vaststaand feit. "Probleem is de onduidelijkheid en de service is verslechterd. Waar moet ik heen met een fout pakje wat door Sandd is afgeleverd?"

Bijna negen op de tien hebben tegenwoordig geen idee meer waar ze met hun klachten terechtkunnen. Iets minder mensen (87%) betwijfelen ook of adreswijzigingen nog wel goed verwerkt worden.

Negen op de tien zijn ervan overtuigd dat de consument niets merkt van lagere kosten, terwijl de concurrentie volgens 78% wel uitbuiting van werknemers stimuleert.

Ophalen

Op dit moment is het wettelijk verplicht dat er zes dagen per week post rondgebracht wordt. Daarin schrappen levert ook een bezuiniging op, maar precies de helft van u wil dat helemaal niet. Een derde zou vijf dagen acceptabel vinden maar nog minder, bijvoorbeeld om de dag, kan voor slechts 18% door de beugel.

"Postbezorging is straks voor geen enkel bedrijf meer rendabel. Dan kunnen wij het zelf gaan ophalen", vreest iemand. En daar heeft u bijzonder weinig zin in: slechts 4% ziet wel iets in bijvoorbeeld een systeem met een soort wijkverzamelpunt voor post.

Loonkosten zijn met driekwart van de totale kosten de grootste lastenpost bij TNT. In april wezen de vakbondsleden nog een loonsverlaging af, maar afgelopen week liet de directie weten: "Uit eigen onderzoek blijkt dat onze postbodes wel degelijk bereid zijn loon in te leveren voor baangarantie."

Van onze respondenten zou een derde daar nooit toe bereid zijn. Ruim vier op de tien zouden akkoord gaan als het een tijdelijke maatregel betrof en een tiende stelt als voorwaarde dat er maximaal 5% van zijn salaris afgaat.

Goedkoper

Een groot raadsel is en blijft voor velen hoe de bezorging goedkoper kan worden als er meer personeel moet worden ingeschakeld.

"Wanneer er dagelijks meer mensen steeds minder post brengen, dan begrijp ik niet hoe dat de kosten zou kunnen drukken", want: "Een kind kan snappen dat drie of vier bezorgers niet goedkoper zijn dan één postbode."

En dat klopt, zelfs als de echte, ouderwetse postbode de 23 euro per uur die TNT er nu aan kwijt is blijft kosten. De goedkope parttimebezorgers die het bedrijf wil inzetten, kosten minimaal 8 euro per uur. Net als bij de concurrenten, waarvan er ook drie rondlopen, zodat dat totaal 32 euro kost.

"Versnippering van de markt werkt alleen maar in het nadeel van consument en medewerkers" wordt er dan ook opgemerkt. Alle reden dus om de krachten juist te bundelen.