TNT-directie zaait angst en pest werknemers eruit. Postbodes: kom in actie!

We hebben het allemaal in de krant kunnen lezen. Volgens de TNT-post directie droogt de brievenstroom op na tien jaar. Onzin! Soms moet je ze maar laten praten, deze heren. De poststroom zal nooit opdrogen. Als dit wel het geval was dan zouden Selectmail, Sandd en andere nieuwkomers op de postmarkt niet willen stappen in deze turbulente cowboymarkt.

De directie beweert dat internet de vraag naar post overbodig maakt. Die bewering roept herinneringen op. Eind jaren '80 werd er ook al op het gevaar van internet gewezen. TNT-post (toen nog PTT) had 12 sorteercentra. Deze moesten toen allemaal gesloten worden omdat de poststroom zou opdrogen. Nu is internet het argument om de bestel-centra te schrappen. Daar zitten postbodes die de post klaar maken voor de postbezorgers in de wijken. 174 van deze centra moeten dicht. Al het sorteerwerk wat daar gedaan wordt, gaat terug naar de grote sorteerbedrijven zoals Amsterdam, Rotterdam, Nieuwegein, Zwolle, ‘s Hertogenbosch en misschien dat de gesloten sorteerfabrieken in Roosendaal en Arnhem nu juist weer open gaan!

Van postbodes die uit hun neus staan te eten is trouwens zeker geen sprake. Het is bekend dat vele wijken blijven staan, simpel weg omdat er niet genoeg personeel is om de post weg te brengen. Dit zijn natuurlijk volgens TNT-post incidenten, zoals alles afgedaan wordt als een incident.

Internet betekent meer pakketpost

Ok, Internet is een bedreiging. Internet neemt een stuk van de vraag naar brievenpost weg. Maar daarvoor in de plaats komt ook iets goeds. Bijvoorbeeld de internetbedrijven die hun bestelde producten via TNT-post laten bezorgen. Er is sprake van een toename van bus- en belstukken. Maar juist die belstukken wil TNT-post naar de pakketservice overhevelen.

Volgens mij speelt de directie een spelletje: Hoe pluk je het werkpakket van een postbode kaal? Zo gaan ook de aangetekende brieven naar het pakketpost bedrijf en als klap op de vuurpijl sluit men ook nog eens 75 businessbalies in het land en blijven er maar 10 tot 15 bestaan. Wat nou klantvriendelijk? Bovendien maak je op deze manier het werkpakket van de postbesteller erg mager.

De directie zegt dat dit nodig is vanwege de volumedaling die nu al geschat is op 6% tot 8% voor dit jaar. Ook de economische crisis of de liberalisering van de postmarkt worden als reden gegeven.

Maar een cijfer van volumewinst door netwerk VSP krijgen wij niet te horen. Het is een publiek geheim dat TNT-post zijn bulk overhevelt naar netwerk VSP en zo de volume daling bij zichzelf kan beïnvloeden. Bovendien is het nou juist die bulk, de huis-aan-huis, maand en weekbladen, die interessant blijft ondanks internet.

Directie passeert vakbond

Onlangs kondigde de directie aan dat ze hun dreigement om 11.000 mensen te gaan ontslaan willen waarmaken. De directie had gezegd dat dit zou gaan gebeuren als de leden van de vakbonden niet akkoord gingen met de 15% loondaling. Pure chantage! Nadat de leden het loonvoorstel hebben afgestemd, heeft de directie nu dus aangekondigd dat het dreigement waar wordt gemaakt. En dat terwijl afgesproken is met de vakbonden dat er eerst een onderzoek zou komen naar alternatieven. Vol verwachting kijken wij allen uit naar dat onderzoek. Er zal daarna toch gepraat moeten worden met de leden van deze bonden.
Politiek sluit de ogen

Het is een gevolg van het opengooien van de postmarkt, dat onze banen en arbeidsvoorwaarden onder druk staan. Politiek Den Haag wil er echter niet eens over praten! Alleen de SP maakt zich hard voor de postbestellers in nood. Niets konden en mochten wij verwachten van de andere politieke partijen.

Het is een trieste constatering dat de politiek niets geeft om 11.000 ontslagen bij een ex-ambtenaren bedrijf. Ik heb niemand van deze parijen horen zeggen dat dit niet kan of mag. Is dit nu de marktwerking die wij voorstaan in Nederland? Ik walg als ik de voorbeelden zie van mislukte marktwerking in de publieke sector. Ik noem maar de zorg of het openbaar vervoer en wat dacht u van de energiesector? Het heeft de gewone Nederlander niets opgeleverd. Alleen de aandeelhouders en de Raden van Bestuur. Zo zal het dus ook gaan met de postbezorging in Nederland...

Werknemers worden eruit gepest

Mensen op de werkvloer worden onder druk gezet en ziek zijn is uit den boze. Want de bedrijfsleider gaat gewoon op de stoel zitten van de arts. Als hij vindt dat je moet komen werken, moet je komen werken. En de arbodiensten kijken er naar en doen niets.

Zelfs het consumeren van een kauwgumpje is al fout en wordt gestraft met een schorsing. Het drinken van wat water op de werkvloer of bij de machine is verboden, ook al lopen de temperaturen soms op tot ver boven de tropische waarden. Nee, de werksfeer is aardig verziekt op de werkvloeren bij TNT-post. En over het algemeen heerst er een angstcultuur.

De medewerkers kijken wel uit om nee te zeggen tegen opdrachten, voordat je het weet heb je een schorsing aan je broek. Ook de teamleiders zijn niet geneigd om ook maar iets voor de medewerkers te betekenen. Voordat je het weet pas je als teamleider niet in het profiel zoals TNT-post dat voor ogen heeft.

Ook wat ik nu neerschrijf kan wel eens verkeerd uitpakken, je moet niet gek opkijken dat ook ik een schorsing of ontslag zou krijgen omdat ik deze perverse cultuur beschrijf. Praten met de pers wordt niet toegestaan, laat staan dat je een eigen mening hebt. Dit is de manier om je werknemers eruit te pesten. Alleen een lofzang op TNT-post wordt toegestaan, mits je het op de knieën doet, blootsvoets en de handen in de lucht geheven.

Kom in actie!

Maar postwerkers in Nederland, waarom laten wij ons muilkorven, en vervolgens aan de leiband van TNT-post meevoeren? Het is tijd dat u op komt voor uzelf. U verdient respect van een ieder bij TNT-post. U bent het die door weer en wind de brieven, pakjes en huis-aan-huis post rondbrengt.

U bent het sociale gezicht in de wijken. U bent het die een bordje “held” moet krijgen.

Laat u niet vernederen! Kom op, recht uw rug en vertel dat wat u betreft de maat vol is.

Laat u niet kisten, recht uw rug, u staat er niet alleen voor! Wij gaan de strijd aan! Doet u mee?

Steun Red de Postbode