Lola-medewerkers in actie op sorteercentrum Rotterdam

Medewerkers van de los- en laadplaats (lola) in het sorteercentrum Rotterdam waren het zat om met te weinig personeel het werk te klaren. In plaats van 13 man te laten werken werden er maar 9 of 10 man ingepland. Klagen bij de teamcoach (tc) had niet het gewenste effect. Ook werd de onderdeelcommissie (oc) ingelicht over dit probleem. Volgens de medewerkers werd de werktijdregeling structureel verkeerd toegepast. De oc is dan ook ingelicht over deze gang van zaken. Ook zijn er verlofdagen ten onrechte afgeschreven. Verder zijn er nog steeds onduidelijkheden over eventuele overplaatsing van medewerkers naar andere werkplekken.

De medewerkers van de lola waren het meer dan zat en wilde het werk neerleggen op donderdagmiddag. Het personeel van de lola wilde dat de oc nog eenmaal in een ultieme poging de areamanager er van zou overtuigen dat de gekozen weg niet de weg was van de medewerkers op de lola. Als er niets aan deze problemen gedaan werd kon er een wilde staking uitbreken. Toen de delegatie van de oc terug kwam op de lola werd door de bedrijfsleider van intern transport meegedeeld dat aan al onze eisen kon worden voldaan. Door deze bemiddeling van de oc van de area zuid/west zijn alle aangedragen problemen teruggedraaid. En vanaf vrijdag draait het lola-sorteercentrum Rotterdam weer volgens de oude werktijdregeling van 2008. Met 13 man op de tekenlijst. De uren die ten onrechte zijn afgeschreven krijgen de mensen terug.

Ook krijgen medewerkers die door de werktijdregeling 2010 naar een andere werkplek moeten binnen 14 dagen een bericht over wat er staat te gebeuren met hun en de werkplek waar zij naar toe gaan.

Al met al een groot succes voor de medewerkers van de lola.

Proficiat!