Onderzoek vakbonden: TNT overdrijft noodzaak tot kostenbesparingen

TNT overdrijft de noodzaak tot kostenbesparingen. Dat blijkt uit onderzoek dat economisch onderzoeks- en adviesbureau Ecorys in opdracht van de vakbonden heeft uitgevoerd.

TNT kondigde in april 2007 aan dat het noodzakelijk zou zijn om 11.000 banen te schrappen. Dat massa-ontslag zou alleen voorkomen kunnen worden als de werknemers loon zouden inleveren.

De vakbonden hebben een onderzoek naar alternatieven van deze reorganisatieplannen laten uitvoeren. Volgens Ecorys is het totale besparingsbedrag (595 miljoen euro) dat TNT wil realiseren erg hoog en kan volstaan worden met minder.

Verder ziet Ecorys een aantal alternatieve besparingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld: overhead, ‘out of pocket’-kosten, vermindering van overwerk, slimmer inroosteren en besparingen op arbeidsvoorwaarden van de hogere schalen, zoals bijvoorbeeld het management.