Strijd tegen liberalisering post in België, Frankrijk en Engeland

Van Europa moet de post aan de markt worden verkwanseld. Deze doorgeslagen liberaliseringsdrang leidt ook in bijvoorbeeld België, Frankrijk en Engeland tot vooroorlogse arbeidsomstandigheden. En ook daar pikken de postbodes het niet.

Bij De Post (Belgie) hebben de postbezorgers acties gevoerd tegen de plannen voor de “McPostbode”. Net als het Nederlandse TNT wil De Post onder druk van de liberalisering volwaardige banen omzetten in pulpbanen. De directie wilde studenten en huisvrouwen inhuren die part-time werken tegen een zeer laag loon. Die moesten voltijds postbodes vervangen. Een algemene stakingsoproep op de sorteercentra in Brussel en Charleroi was genoeg om de plannen van tafel te krijgen: de directie zag zich genoodzaakt haar keutel in te trekken.

In Frankrijk is veel verzet tegen de liberaliseringsplannen van het Franse postbedrijf La Poste. Meer dan 2 miljoen mensen heeft deelgenomen aan een informele volksstemming over de publieke status van het Franse postbedrijf. Bijna allen stemden tegen de liberalisering. De omvorming van La Poste van een publieke dienst tot een op concurrentie ingesteld bedrijf zorgt voor veel onrust bij de bijna 300.000 werknemers en in de publieke opinie. Een peiling wijst uit dat 59 procent van de Fransen een referendum wenst over verandering van de rechtsvorm van La Poste.

Tenslotte wordt ook bij Royal Mail (Engeland) volop gestaakt bij verschillende onderdelen van het bedrijf – zoals bezorging, distributie, postkantoren. De acties zijn gericht tegen de plannen om Royal Mail te privatiseren. Onder andere het Nederlandse TNT zou graag een flink aandeel nemen in het postbedrijf. De Britse postwerkers zien echter voor de privatisering al, dat geprobeerd wordt de service aan het publiek te verslechteren, het aantal arbeidsplaatsen te verminderen en ook een aanval op hun arbeidsvoorwaarden te doen.