Postbodes houden dapper hun poot stijf

De vakbondsleden van TNT-post verkiezen een normale looneis boven een baangarantie. Dat is de uitkomst van een ledenraadpleging die de vakbond organiseerde. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: “Ik vind dit een moedige en verstandige keuze van de postbodes. Want zelfs als de postbodes arbeidsvoorwaarden inleveren, zijn hun banen helemaal niet veilig. De CAO loopt namelijk tot 2012. En daarna staan er alsnog banen op de tocht. Als je dan nu instemt met loonverlaging, kan het zijn dat je na 2012 alsnog ontslagen wordt.”

In het referendum hadden de vakbondsleden de keuze tussen het inleveren van arbeidsvoorwaarden in ruil voor een baangarantie, of het stellen van een looneis waarbij gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn. Bijna twee derde van de leden koos voor de looneis. Met die opdracht worden de vakbonden naar de onderhandelingstafel gestuurd.

Volgens de vakbonden is het vertrouwen van het personeel in de TNT-directie helemaal weg. De postbodes zitten namelijk al heel lang in onzekerheid over de reorganisatieplannen van het bedrijf. TNT kondigde eerder aan de helft van het personeel, - 11.000 man- te zullen ontslaan. En er werd aan de postbodes voorgesteld om 15% van hun loon in te leveren. Dat voorstel hebben de postbodes naar de prullenbak verwezen. Sindsdien worden de postbodes het bedrijf uit gepest: uren worden niet uitbetaald en als mensen zich ziek melden gaat dat van hun vakantiedagen af.

Gesthuizen: “TNT ziet de postbodes niet als mens, maar als kostenpost. Het bedrijf bekommert zich verre van voldoende om de werknemers. Vind je het gek dat de postbodes geen vertrouwen hebben in het bedrijf? Logisch dat ze geen loon willen inleveren.”

Commentaar Joep Bertrams in Parool