'TNT respectloos naar vakbonden en vakbondsleden'

De directie van TNT heeft de vakbonden voor niks laten opdraven aan de onderhandelingstafel. Zelfs naar de toelichting van de vakbonden op hun CAO-inzet wilde de directie niet luisteren. "TNT weigert de uitgestoken hand van de vakbeweging," aldus SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen. De directie zei vandaag botweg niet in gesprek te gaan met de vakbondsonderhandelaars.

De CAO-onderhandelaars hadden als onderhandelingsinzet een loonsverhoging van 1,5%. Die zou met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 april 2009. De CAO zou een looptijd moeten hebben van een jaar. Die eis is niet extreem. Hij komt overeen met het sociaal akkoord van dit voorjaar. De strubbelingen over de CAO zijn voor een groot deel het gevolg van de druk op arbeidsvoorwaarden in de gehele postmarkt. Door de liberalisering mag met de betaling van stukloon het minimum worden ontdoken.

De onderhandelaars van de vakbonden wilden afspraken maken over een goed sociaal plan en zo min mogelijk gedwongen ontslagen. Volgens de vakbonden reageerde de bedrijfsleiding met verbijstering en onbegrip op de inzet en wilde hierover niet overleggen met de onderhandelaars.

Gesthuizen: "TNT is ronduit respectloos. Niet alleen naar de vakbonden, maar ook naar de vakbondsleden. Het is ook onzin dat TNT verbijsterd zou zijn over de CAO-inzet. Dit was de uitslag van het onlangs gehouden referendum en die uitslag was bekend was, dus de directie wist dat deze CAO-eis zou komen."

Volgens de vakbonden bestaat er bij de leden geen vertrouwen dat het inleveren van arbeidsvoorwaarden zal leiden tot behoud van werk. Gesthuizen: "Het ziet er niet best uit. Het wantrouwen van het personeel in de directie was al groot. Het is aan de politiek om in te zien dat de liberalisering zijn onbetaalbare tol eist van de werknemers." De SP streed de afgelopen jaren tegen het vrijgeven van de markt.

Veel werknemers roepen op de site www.reddepostbode.nl op tot actie. "Als de werknemers actie gaan voeren zullen wij ze steunen!" aldus Gesthuizen.