Nieuws uit 2010

Postakkoord: het woord is aan de leden

De vakbonden hebben een principeakkoord bereikt met TNT. Volgens dat akkoord vallen er 2300 gedwongen ontslagen, de helft van het door TNT oorspronkelijk gewenste aantal. Het akkoord wordt voorgelegd aan de leden. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen: "De leden moeten zich afvragen: is dit resultaat goed genoeg? Dat is een enorm dilemma. Aan de ene kant zou je zeggen: 'Nee, want er moeten nog steeds 2300 mannen en vrouwen gedwongen met ontslag. Dus het is een verschrikkelijk akkoord.' Maar aan de andere kant geldt ook: voor dit akkoord is lang gestreden.

Kabinet moet postbedrijven hun afspraken laten nakomen

Tijdens de vandaag in Den Haag gehouden manifestatie van stakende TNT’ers sprak Emile Roemer de postwerkers toe. De bijeenkomst werd, door de vakbonden, niet alleen uit onvrede over van TNT gehouden maar ook om de politiek wakker te schudden. 'De liberalisering is volledig mislukt!' zei Roemer – iets wat door alle aanwezige TNT’ers uit volle borst werd beaamd. De stakers hopen dat de Tweede Kamer een einde wil maken aan de oneerlijke concurrentie op de postmarkt. Daar wordt bij de meeste bedrijven gewerkt met overeenkomsten van opdracht waardoor bezorgers stukloon krijgen.

Onderzoek bewijst slechte behandeling TNT’ers

Uit een door ArboNed uitgevoerd onderzoek naar de werkdruk en sfeer bij TNT blijkt dat veel werknemers het zeer moeilijk hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de motie van SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Gesthuizen is blij dat de klachten van de werknemers van TNT nu eindelijk serieus genomen moeten worden door het bedrijf. “Het is triest om te moeten constateren dat er blijkbaar veel mis is. Maar er kan nu wel werk worden gemaakt van de problemen – en hopelijk zal TNT het leven beteren.”

SP vol achter staking

Mannen en vrouwen van de post. De staking is in volle gang. Onder jullie druk is het aantal gedwongen ontslagen is al flink teruggebracht. SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen: “Er is al heel wat bereikt. Dat is het effect van de massale staking van de TNT’ers. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ik ben benieuwd wat er nog in het vat zit en hoe dicht de vakbondsonderhandelaars bij de bodem kunnen komen. Deze staking steunt de onderhandelaars hierbij!”

Politiek is oorzaak drama postbodes

Postbodes volgen debat Tweede Kamer

Terwijl in het hele land de postbezorging plat lag, bekeken enkele honderden postbodes het Tweede Kamerdebat over de mislukte concurrentie in de post in een bioscoopzaal in Den Haag. Daar zagen zij SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen die pal achter hen ging staan. 'De concurrentie vindt plaats over de ruggen van de postbodes. Daar is de politiek schuldig aan, want die kijkt de andere kant op terwijl nieuwe bedrijven hun postverspreiders tegen stukloon laten werken en daarmee het minimumloon ontduiken.'

Gesthuizen en Roemer steunen massale staking postbodes in Den Haag

Sharon Gesthuizen spreekt postbodes toe

Meer dan 10.000 TNT’ers demonstreerden vandaag voor het hoofdkantoor van TNT in Den Haag. De vakbonden in de post hadden de staking uitgeroepen. De TNT’ers legden het werk neer voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de post en tegen het massa-ontslag. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen sprak de stakers toe. 'Het is geweldig dat jullie hier staan. Reken maar dat de hoge heren hierboven jullie goed kunnen horen.'

Overig nieuws

Nieuws per jaar