CAO voor TNT: hulde voor werknemers, schaamte voor kabinet

“De werknemers bij TNT verdienen een pluim voor het feit dat ze na twee jaar strijd krijgen wat ze hebben geëist.” Dat zegt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen in reactie op het akkoord tussen de onderhandelaars van de bonden en TNT. De vakbond bedong een loonsverhoging, geen verslechtering van de secundaire arbeidsvoorwaarden en zoveel mogelijk begeleiding van werk naar werk voor degenen voor wie er geen plek meer is binnen het bedrijf.

De vakbonden hebben er vertrouwen in dat dit akkoord door de leden zal worden omarmd. Ook Rob van der Post, van het comité Red de Postbode en TNT’er, is mild optimistisch. Toch maakt Gesthuizen zich nog grote zorgen over de toekomst van de postmarkt: “Zolang wordt toegestaan dat bedrijven op de postmarkt met stukloon het minimumloon ontduiken, is het dweilen met de kraan open.”

Gesthuizen maakt zich boos over het feit dat velen worden ontslagen terwijl het werk zich opstapelt: “Veel werknemers bij TNT zijn opgelucht omdat het aantal ontslagen meevalt. Er is heel wat bereikt met twee jaar strijd, waarbij de actievoerende postwerkers zowel tegen hun werkgever als tegen hun vakbonden hebben moeten zeggen: tot hier en niet verder. Maar het is heel wrang te zien dat ontslagen vallen terwijl er werk genoeg is en TNT ondertussen alweer adverteert voor nieuw personeel.”

Het kabinet heeft de postmarkt geliberaliseerd waardoor er nu vier postbezorgers door de straat komen in plaats van één. En voor drie van de vier bezorgers geldt dat ze stukloon krijgen, waarmee ze minder dan het minimumloon verdienen en geen recht hebben op doorbetaling bij ziekte, vakantiegeld en pensioen- en ww-rechten. De SP wil dat de Postwet wordt aangepast, zodat voorkomen wordt dat nog meer mensen hun baan verliezen. Gesthuizen: ”Zeker in deze tijd van crisis mogen we niet toestaan dat nog meer mensen hun vaste baan verliezen en in de onzekerheid worden gestort.”