Onafhankelijk onderzoek naar 'krimp' postmarkt (met update)

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil een onafhankelijk onderzoek naar de zogenaamde krimp van de postmarkt. "Staatssecretaris Heemskerk zegt dat de postmarkt zo drastisch krimpt dat postbodes wel moeten inleveren. Ik zeg: bewijs het maar! Want uit cijfers die nota bene door het ministerie van Economische Zaken zelf berekend zijn, blijkt dat TNT geen last heeft van krimp, maar van de liberalisering van de postmarkt."

In de postmarkt zullen 11.000 van de ruim 50.000 banen verdwijnen bij de grootste werkgever van Nederland, TNT post. Gesthuizen: "De mensen die bij TNT werken en nu hun baan kwijtraken hebben vooral last van de concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de postmarkt. Er zijn drie grote nieuwe bedrijven bijgekomen en die ontduiken het minimumloon door hun bezorgers stukloon te betalen. Bezorgers met een fatsoenlijk salaris vliegen er nu dus uit om ruimte te maken voor mensen die een hongerloontje verdienen."

De afgelopen jaren is er in de Tweede Kamer steeds fel gediscussieerd over de liberalisering van de postmarkt waardoor concurrentie mogelijk werd. De SP is altijd tegen de liberalisering geweest en nam het voor de bezorger in de post op, met het initiatief Red de Postbode. Vele honderden postmensen sloten zich hierbij aan. "Uiteindelijk heeft een meerderheid in de Kamer besloten om de post te liberaliseren en ze heeft dat gedaan op basis van informatie van het kabinet. En het kabinet zei dat de postmarkt ernstig krimpt." Uit het Onderzoek Marktwerkingsbeleid van het ministerie van Economische Zaken blijkt echter dat van dat laatste geen sprake is (» download het onderzoek).

Ontwikkeling postmarkt
De totale omvang van de markt voor geadresseerde post lijkt sinds 2001 redelijk stabiel te zijn gebleven (RBB, 2007). In de jaren 2003 en 2004 was een lichte daling zichtbaar, waarna in 2005 het volume weer steeg. In 2006 is opnieuw een lichte daling te zien.

Gesthuizen ontkent niet dat de digitale ontwikkelingen de postmarkt veranderen. Maar aan de andere kant groeit de markt ook. Omdat er meer mensen zijn in ons land dan tien jaar terug en omdat handel via internet ook post oplevert. De conclusie uit het onderzoek is dan ook dat de post wel last heeft van de opkomst van internet en sms maar dat dit alleen maar tot gevolg heeft dat de groei is gestopt. "Van een krimpende markt zoals Heemskerk beweert is geen sprake. Het feit dat er 11.000 banen op de tocht staan is de schuld van de politiek die zo nodig de postmarkt wilde liberaliseren. De werknemers zijn op een keiharde manier door het kabinet gepakt. En ik kan niet anders dan concluderen dat de staatssecretaris de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd," aldus Gesthuizen. Ze heeft een motie ingediend waarin ze om een onafhankelijk onderzoek naar de ontwikkelingen in de post vraagt.

* Update *
Staatssecretaris Heemskerk heeft toch toegezegd een onderzoek te doen naar de zogenaamde ‘krimp’ in de postmarkt. Gesthuizen: “Heemskerk wilde in eerste instantie niet tegemoetkomen aan mijn voorstel voor een nieuw, onafhankelijk, onderzoek. Na een nachtje slapen komt hij nu alsnog met zijn eigen onderzoek. Daar ben ik natuurlijk blij mee. Wel wil ik wachten met een definitief oordeel totdat ik weet of het onderzoek onafhankelijk is uitgevoerd.”