TNT-postmedewerkers zijn de klos

Haagse politiek is nu aan zet

De vakbonden hebben een principeakkoord en een sociaal plan afgesloten met TNT Post.
Dit principeakkoord is wel wat beter dan het vorige, maar er zullen gedwongen ontslagen vallen.
Het vorige principeakkoord is weggestemd door de leden van de vakbonden. Onder dreiging van massaontslag hebben zij toch hun poot stijf gehouden. Geen 15 procent inleveren en geen gedwongen ontslagen. Ook nu geldt dit nog wat mij en vele andere leden betreft, en toch gaan de geplande reorganisaties gewoon door en in een versneld tempo.

Het nieuwe principeakkoord heeft een verhoging voor ons in petto van 1,9 procent over twee jaar.
Dat is natuurlijk goed, maar er blijven nogal wat vragen over. Hoe zit het met de pensioenbijdrage die het bedrijf wil? Wat is de percentage hiervan? Hoe gaan wij om met de medisch geïndiceerde medewerkers, wat is er voor hen aan garanties? Wat doen we als het volume nog verder daalt? Allemaal zaken die wel besproken moeten worden. De nu voorgestelde Cao en het sociaal plan zitten natuurlijk redelijk in elkaar, maar let goed op wat voor u een valkuil kan zijn. Vraag om uitleg als u iets niet begrijpt, kijk niet alleen naar de 'oprotpremie'. En bovenal: gebruik uw eigen gezonde verstand. En maak dan een verstandige keus.

Het wordt tijd dat wij van Red de Postbode nu eens samen met de vakbonden naar de Haagse politiek stappen en om uitleg vragen aan staatssecretaris Heemskerk. Hij was het immers die de postmarkt liberaliseerde. Het dreigende massa-ontslag kun je hem aanrekenen. De politiek heeft de postbode en sorteerder bij TNT Post flink in de kou gezet.
In Den Haag zijn ze niet van plan hier ook maar iets aan te doen. De regering staat toe dat mensen onder het minimumloon betaald krijgen. Eigenlijk subsidiëren ze dat ook nog door hun eigen post door mensen te laten bezorgen die voor stukprijs met overeenkomsten van opdracht werken. Want ook de overheid besteedt haar poststukken uit aan de bedrijven die het werk zo goedkoop mogelijk laten doen door de bezorgers. De Belastingdienst heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Ook grote week- en maandbladen verdwijnen of naar de concurrent of naar Netwerk VSP, het dochterbedrijf van TNT Post, en overal wordt met stukloon gewerkt. Zo mag het wat Den Haag betreft de komende jaren nog wel even doorgaan, totdat er van ons mooie beroep niets meer over is en iedereen in de post voor een karig loontje zijn werk moet doen.

De regering heeft met deze dwaze liberalisering de strop om de nek van de medewerkers van TNT Post gelegd en strak aangehaald. Ik houd dan ook de politici die hiermee instemden persoonlijk verantwoordelijk. Niet alleen voor de chaos op de postmarkt maar ook voor het ontslag van duizenden medewerkers van TNT post. Deze regering moet zich schamen, om zo de belangen van de tienduizenden medewerkers in de post om zeep te helpen.
Ik vraag mij hardop af wat staatssecretaris Heemskerk hieraan gaat doen. Of misschien moet ik de vraag wel anders stellen: is de wil er bij de staatssecretaris wel om hier iets aan te doen?

Nu de rechter het ingroeimodel verboden heeft moeten de vakbonden direct uit de Cao stappen die voor de nieuwkomers op de postmarkt tot stand is gekomen. Een hardere lijn van de vakbonden is wel op zijn plaats in deze.
Wij gaan acties voorbereiden: houd de website in de gaten. Wij moeten naar Den Haag en de politiek om uitleg vragen.

Rob van der Post
Woordvoerder Actiecomité Red de Postbode