Weeklog Dennis de Jong: Red de postbode!

De afgelopen week was ik mede-organisator van drie bijeenkomsten in het Europees Parlement. De thema’s waren erg divers: vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, de verantwoordelijkheidstoedeling voor asielzoekers onder de Europese lidstaten en de liberalisering van de postmarkt. Een drukke week, en dat terwijl in Den Haag de gemeenteraadsverkiezingen en de opvolging van Agnes Kant door Emile Roemer natuurlijk alle aandacht trokken. Vooral ook omdat bij elk van deze bijeenkomsten veel andere mensen waren betrokken, hebben we ze niet afgelast. Vooral de bijeenkomst met de postbodes uit heel Europa leidde tot belangrijke vervolgacties en hoewel we in Brussel in gedachten vaak in Den Haag en Nederland waren, ben ik toch blij dat we hebben doorgezet.

Dennis de JongDe bijeenkomst met de postbodes, op 4 maart, was een groot succes. Je ziet dat de liberalisering van de postmarkt in alle lidstaten dezelfde gevolgen heeft: minder service en concurrentie op arbeidsvoorwaarden in plaats van op kwaliteit. Postbodes verliezen hun vaste aanstelling. Uitzendkrachten vervangen hen en nieuwe spelers op de markt bieden alleen maar stukloon aan. Het is gewoon schrijnend om te zien hoe een ooit nette postvoorziening met gemotiveerde medewerkers door de liberalisering om zeep is geholpen.

Als eurofractie gaan we de Europese postvakbonden zoveel mogelijk helpen, o.a. door er op 14 april bij te zijn, als er een grote demonstratie in Brussel plaatsvindt. SP’ers die zich betrokken voelen bij deze actie, en wie is dat nu niet, kunnen zich bij de eurofractie aanmelden (eurofractie@sp.nl). We vangen iedereen op die de postbodes wil komen helpen. Doel is via protest en via de inzameling van 1 miljoen handtekeningen in het kader van een burgerinitiatief de liberalisering te stoppen. Voor Nederland waar de liberalisering al helemaal is ingevoerd, gaan we eisen dat de overheid ervoor zorgt dat de arbeidsvoorwaarden drastisch verbeteren en dat de kwaliteitseisen worden aangescherpt. Samen met het comité ‘Red de Postbode’ gaan we Brussel eens laten zien dat het neoliberalisme echt zijn ‘beste’ tijd heeft gehad en dat een menselijk en sociaal Europa nu bovenaan de agenda moet staan!