Voorstel SP: onderzoek mogelijkheden nationalisatie TNT

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft vandaag een onderzoek voorgesteld naar nationalisatie van de postdivisie van TNT. Gesthuizen constateert dat, ruim vier jaar na de start van de liberalisering van de postmarkt, de situatie voor zowel werknemers als consumenten alleen maar verslechterd is. Gesthuizen: “Er is een chaotische situatie ontstaan voor werknemers, de concurrentiële verhoudingen en voor de consument. Bovendien bestaat er het risico dat de uitvoering van de postbezorging in gevaar komt ten gevolge van de grillen van hijgerige aandeelhouders en opkoopfondsen.”

Minister Van der Hoeven reageerde niet enthousiast op het voorstel. Zij is bang dat de belastingbetalers opdraaien voor de kosten. Gesthuizen: “Volgens mij begrijpt de Minister het niet helemaal. Een overname van TNT kan de staat namelijk juist geld opleveren. De overheid kan de kosten voor het lenen van geld voor de overname gemakkelijk betalen uit de winst die TNT post maakt. Die winst was de afgelopen jaren tussen de 600 en 800 miljoen euro, de overheid houdt zelfs geld over!”

De SP wil al langer een einde maken aan de concurrentie in de postsector. De nationalisatie van TNT is een stap in die richting. Ook wil de SP dat het kabinet zich in Europees verband gaat inzetten voor het stopzetten van de liberalisering die verplichte concurrentie in de postsector oplegt.