Einde aan concurrentie op arbeidsvoorwaarden post

In het gisteren, op verzoek van de SP, gehouden debat over TNT heeft de Tweede Kamer minister Donner opgedragen om een einde te maken aan de concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de postsector. De Kamer deed dat daarmee wat de SP al jaren voorstelt: geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden en een fatsoenlijk contract voor alle postbezorgers. Over een half jaar moeten alle bedrijven hun personeel een fatsoenlijk arbeidscontract geven.

Eerder stemde de Tweede Kamer in met het langer inzetten van ‘stukloners’ door postbedrijven als Sandd, Selektmail en VSP. Hierdoor zouden deze bedrijven slechts mondjesmaat mensen in vaste dienst hoeven nemen. De vakbonden spraken met de postbedrijven af om ieder jaar meer vaste werknemers in dienst te nemen. Die overeenkomst is opgezegd nadat de bedrijven zich niet aan de afspraak hielden. De Tweede Kamer nam gisteren het heft in handen en wil dat al het personeel bij postbedrijven nu een fatsoenlijk contract krijgen.

Sharon Gesthuizen in actie tegen de liberalisering van de postmarkt, april 2010

Sharon Gesthuizen in actie tegen de liberalisering van de postmarkt, april 2010

De SP wijst al jaren op de problemen in de postsector nadat de liberalisering van de markt leidde tot verschillende nieuwe toetreders. Gesthuizen: “Sinds de liberalisering van de markt zijn er bedrijven die met stukloon het minimumloon ontduiken. Daarmee beconcurreren ze de mensen bij TNT die wel een fatsoenlijk contract hebben.” Bij TNT staan op dit moment 15 duizend banen op de tocht, een direct gevolg van de harde concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Gesthuizen vroeg in haar betoog ook aandacht voor de sfeer van intimidatie en de hoge werkdruk bij TNT en eiste dat er een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken zou komen.

In het debat wilde Gesthuizen van minister Donner weten of hij meende dat het in strijd was met de wet om duizenden mensen te ontslaan en tegelijkertijd goedkopere krachten aan te nemen zoals TNT doet. Hierover wilde de demissionaire minister van het CDA zich niet uitlaten. “Dat is aan de rechter,” aldus Donner.

Het SP-Kamerlid kijkt tevreden terug op het debat en op de betrokkenheid van de postbodes bij hun bedrijf. Meer dan honderd TNT’ers hoorden het debat vanaf de publieke tribune aan. Gesthuizen: “Het is fantastisch dat zoveel medewerkers van TNT naar Den Haag zijn gekomen. Dat heeft de zaak zeker goed gedaan. Deze mensen hebben laten zien dat ze niet bang zijn en bereid zijn om te vechten voor hun zaak.”