Actie bij Arbeidsinspectie tegen intimidatie bij TNT

Samen met zo’n tien TNT’ers heeft SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen vandaag bijna honderd klachten aangeboden bij de Arbeidsinspectie. De SP wil dat de inspectie de situatie bij TNT onderzoekt. “Mensen klagen massaal over de gang van zaken – van werkdruk tot intimidatie. Zo kan het niet langer!” aldus Gesthuizen.

Verschillende TNT’ers roerden deze ochtend echter luid en duidelijk hun mond tegenover de Arbeidsinspectie.

Aan het begin van de zomer steunde een meerderheid van de Tweede Kamer de SP door een onderzoek naar de gang van zaken bij TNT te eisen. Demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) weigert echter om de motie uit te voeren. “Donner wil Peter ‘versoepeling ontslagrecht’ Bakker, de hoogste baas bij TNT, blijkbaar uit de wind houden,” zegt Gesthuizen. “Hij laat TNT wegkomen met een onderzoekje waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Een slager die zijn eigen vlees keurt dus.”

Samen met zo’n tien TNT’ers heeft SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen vandaag bijna honderd klachten aangeboden bij de Arbeidsinspectie

Bij de Arbeidsinspectie werden door de delegatie alle klachten die bij zijn binnengekomen geanonimiseerd overhandigd. De inspectie beloofde er werk van te zullen maken. “Maar,” aldus Gesthuizen “dat is geen reden om nu te gaan zitten wachten.” Eerder al riep de SP mensen die klachten hebben over TNT als werkgever op deze klachten vooral bij de Arbeidsinspectie te melden. Alleen dan is het volgens het Kamerlid zeker dat het bedrijf op zijn donder zal krijgen en dat er iets zal veranderen. Dit is echter voor veel medewerkers van het bedrijf moeilijk: door de sfeer van intimidatie en het dreigende ontslag vrezen veel mensen voor hun baan.
Verschillende TNT’ers roerden deze ochtend echter luid en duidelijk hun mond tegenover de Arbeidsinspectie. Zaken als intimidatie, wegpesten, hoge werkdruk en onredelijke regels op de werkvloer werden naar voren gebracht. De inspectie hoorde alles aan en zei: “Dat klinkt als een goede reden om eens goed naar de situatie bij het bedrijf te kijken.”