Staat TNT-post boven de wet?

Het reorganisatieplan van TNT-post behelst meer dan alleen de reorganisatie bij de bestellers. Ook de teamleider/-coach zal door deze reorganisatie getroffen worden. Dat gaat niet volgens het afspiegelingsprincipe. Het lijkt wel of TNT denkt boven de wet te staan en zich alles te kunnen veroorloven. Die willekeur moet afgelopen zijn. Ben je teamleider/-coach en vind je dat ook? Meld je dan via landelijkreddepostbode@gmail.com. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Na de bestellers en sorteerders, hebben nu ook de teamcoaches een nummer of kleur gekregen om aan te geven in welke volgorde ze eruit vliegen. Zij kunnen nu zomaar op straat gezet worden. Was er voor de sorteerders en bestellers nog een mobiliteitsbudget – even afgezien van hoe dat soms wordt ingezet – voor deze mensen is er helemaal niets.
TNT-post heeft er alles aan gedaan om deze mensen in te palmen, waarschijnlijk omdat zij zo hard nodig zijn bij het uitvoeren van de reorganisatie. Maar uiteindelijk geldt ook voor hen: vroeg of laat vliegen ze eruit.

Nu blijkt dat TNT-post samen met de OR heeft besloten dat voor deze groep het afspiegelingsbeginsel niet telt. Dat vinden wij van Red de Postbode op zijn zachts gezegd wel heel bijzonder. Ook deze groep mensen behoort met goed fatsoen behandeld te worden.

In plaats daarvan mogen zij solliciteren op hun eigen baan. Met alle onzekerheid en kans op willekeur van dien. TNT en de OR doen alles om tot dikke winsten te komen.

Ongeacht of teamcoaches nu goed of minder goed zijn, vinden wij dat zij bij de reorganisatie dezelfde rechten en mogelijkheden zouden moeten hebben als de sorteerders en bestellers (schaal 1 t/m 4). Wij vinden het niet juist dat het afspiegelingsbeginsel niet gebruikt wordt.

Natuurlijk heeft u gelijk als u zegt “net goed voor die gasten, er zitten etterbakken tussen.” Maar besef dan dat er ook voor ons erg goede en rechtvaardige personen tussen zitten. Die zijn hier ook de dupe van. En verder geldt: sociale wetten en regels die voor ons – sorteerders en bestellers – gelden, zouden ook voor andere groepen moeten gelden.

Dit mogen en kunnen we niet laten gebeuren. TNT-post staat echt niet boven de wet. De willekeur moet maar eens afgelopen zijn.

Ik zou graag met teamleiders/-coaches in contact willen komen om eens van gedachten te wisselen. Stuur een mailtje naar landelijkreddepostbode@gmail.com, als u het wilt anoniem. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Vriendelijke groet,

Woordvoerder actiecomité Red de Postbode
www.reddepostbode.nl