Kabinet moet postbedrijven hun afspraken laten nakomen

Tijdens de vandaag in Den Haag gehouden manifestatie van stakende TNT’ers sprak Emile Roemer de postwerkers toe. De bijeenkomst werd, door de vakbonden, niet alleen uit onvrede over van TNT gehouden maar ook om de politiek wakker te schudden. 'De liberalisering is volledig mislukt!' zei Roemer – iets wat door alle aanwezige TNT’ers uit volle borst werd beaamd. De stakers hopen dat de Tweede Kamer een einde wil maken aan de oneerlijke concurrentie op de postmarkt. Daar wordt bij de meeste bedrijven gewerkt met overeenkomsten van opdracht waardoor bezorgers stukloon krijgen. Op die manier is het minimumloon te ontduiken, alsook de sociale verzekeringen en plichten.

Emile Roemer spreekt de stakende postbodes toe

In het later gevoerde Kamerdebat bleek dat in ieder geval een meerderheid in de Kamer voor de verplichting is voor alle bedrijven om per 1 januari 2011 alle bezorgers een arbeidscontract te geven. Een gezamenlijke motie van SP, PvdA en GroenLinks vraagt het Kabinet om begin volgend jaar direct duidelijk te maken wat het gaat doen met bedrijven die zich niet aan die plicht zouden houden die ook in een Algemene Maatregel is vastgelegd. Sharon Gesthuizen, die het debat namens de SP voerde, wees op de eerdere uitspraken van voormalig minister Donner die zei dat hij de bedrijven aan die afspraak zou gaan houden. 'Deze afspraak is in beton gegoten,' zei ze tegen staatssecretaris Bleeker die liet weten het niet zo nauw met de datum te willen nemen en liever af te wachten waarmee de door het Kabinet aangestelde verkenner van de postmarkt, Ruud Vreeman, zou gaan komen.

Volgens Gesthuizen is het een illusie om te denken dat er een oplossing kan komen die de bedrijven spaart en tegelijkertijd de werknemers voldoende beschermt. 'We moeten gewoon kiezen,' aldus Gesthuizen. 'En ik kies voor de werknemers, want van hen zijn nu wel even genoeg offers gevraagd! Laat de bedrijven nu hun afspraken maar eens nakomen!'

Donderdag 16 december 2010 wordt over de motie gestemd.