Onderzoek bewijst slechte behandeling TNT’ers

Uit een door ArboNed uitgevoerd onderzoek naar de werkdruk en sfeer bij TNT blijkt dat veel werknemers het zeer moeilijk hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de motie van SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Gesthuizen is blij dat de klachten van de werknemers van TNT nu eindelijk serieus genomen moeten worden door het bedrijf. “Het is triest om te moeten constateren dat er blijkbaar veel mis is. Maar er kan nu wel werk worden gemaakt van de problemen – en hopelijk zal TNT het leven beteren.”

Het onderzoek door ArboNed wordt bevestigd door een tweede onderzoek door de Arbeidsinspectie. Afgelopen zomer vroeg Gesthuizen met Red de Postbode aandacht bij de inspectie voor de gang van zaken bij TNT. Er werd een grote stapel klachten overhandigd. Ook dat leidde tot een onderzoek waaruit dus hetzelfde beeld komt als uit het onderzoek van ArboNed.

Aanvankelijk had Gesthuizen de nodige scepsis bij het onderzoek dat door TNT’s eigen arbodienst werd uitgevoerd. De dienst schakelde echter een wetenschapper in die met de nodige afstand tot de dienst de situatie bij TNT onderzocht. Nu blijkt dat de problemen wel degelijk naar boven zijn gekomen, zijn haar zorgen weggenomen. “We vreesden dat het de slager die zijn eigen vlees keurt zou worden. Daarom is het goed dat er ook door de inspectie zaken zijn onderzocht. Dat maakt dat TNT de conclusies wel serieus moet nemen. En dat doen ze ook als ik mag vertrouwen op Pieter Kunz (directeur Operations TNT)

Veel werknemers voelen zich ondergewaardeerd bij TNT. Daarnaast klagen velen over de absurd strakke regels zoals lijntjes op de vloer of niet naar het toilet mogen gaan onder werktijd. Ook de werkdruk als gevolg van de opeenvolgende reorganisaties wordt veel mensen teveel. TNT’ers gaven bovendien talloze keren bij Red de Postbode aan dat ze zich bedreigd of geïntimideerd voelden. Met name de houding van het bedrijf bij ziekte is voor veel mensen moeilijk en kwetsend.