Postakkoord: het woord is aan de leden

De vakbonden hebben een principeakkoord bereikt met TNT. Volgens dat akkoord vallen er 2300 gedwongen ontslagen, de helft van het door TNT oorspronkelijk gewenste aantal. Het akkoord wordt voorgelegd aan de leden. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen: "De leden moeten zich afvragen: is dit resultaat goed genoeg? Dat is een enorm dilemma. Aan de ene kant zou je zeggen: 'Nee, want er moeten nog steeds 2300 mannen en vrouwen gedwongen met ontslag. Dus het is een verschrikkelijk akkoord.' Maar aan de andere kant geldt ook: voor dit akkoord is lang gestreden. We begonnen met bijna 5000 ontslagen, daar is nu de helft nog van over. En misschien is het ook wel het hoogst haalbare." Gesthuizen: "Wat de leden ook kiezen, wij blijven ze steunen. Dat kan zijn bij nieuwe acties, maar ook bij het toezien op de naleving van de beloften die TNT nu heeft gedaan."

De actievoerders hebben er voor gezorgd dat het drama in de post hoog op de politieke agenda staat. Gesthuizen: "Tijdens het laatste debat bleek dat het PVV-CDA-VVD kabinet alles op de lange baan wil schuiven. In het regeerakkoord is niets geregeld om de postbodes te beschermen. En nu willen de ministers wachten op het advies van de verkenner in de postsector. De SP vindt dat onaanvaardbaar. Wat ons betreft houdt het kabinet haar eerder gegeven woord en komt er op 1 januari een einde aan het stukloon onder het minimumloon."