SP vol achter staking

Mannen en vrouwen van de post. De staking is in volle gang. Onder jullie druk is het aantal gedwongen ontslagen is al flink teruggebracht. SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen: “Er is al heel wat bereikt. Dat is het effect van de massale staking van de TNT’ers. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ik ben benieuwd wat er nog in het vat zit en hoe dicht de vakbondsonderhandelaars bij de bodem kunnen komen. Deze staking steunt de onderhandelaars hierbij!”

De driedaagse staking van de bonden Abvakabo-FNV en CNV wordt niet gesteund door de Bond voor Post Personeel (BvPP). Gesthuizen: “Ik vind dat heel erg jammer. Eendracht is nodig – anders wordt de staking ondermijnd. Alleen samen sta je sterk.” Dat de BvPP niet meedoet, betekent niet dat de leden van die bond niet kunnen staken. Als ze lid worden van een bond die wel staakt, kan het namelijk wel. Ze krijgen als ze lid worden van Abvakabo-FNV of CNV , in tegenstelling tot eerdere berichten, een volledige stakingsuitkering.

Debat op 15 december

De komende dagen zal de SP op veel plekken de stakers steunen. Op 15 december van 19 tot 21 uur vergadert de Tweede Kamer opnieuw en voor het laatst dit jaar over de post. De vergadering is openbaar; iedereen die wil komen kan zich het beste tussen 18.00 en 18.30 uur melden bij de ingang van de Kamer aan Lange Poten 4. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen!