SP wil onmiddellijke handhaving verbod op stukloon in de post

SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen en Rob van de Post van het actiecomité Red de Postbode vragen de OPTA om maatregelen te nemen tegen bedrijven die het verbod op stukloon in de post overtreden. De twee stuurden de toezichthouder op de postmarkt daartoe vandaag een brief met een verzoek om actieve en onmiddellijke handhaving per 15 januari, de datum waarop volgens de wet in de post met arbeidscontracten moet worden gewerkt.

Het voormalig kabinet beloofde keer op keer dat er niet getornd zou worden aan de handhaving van het verbod op stukloon per 1 januari 2011. Onlangs werd deze verplichting uitgesteld tot 15 januari door een aankondiging in de Staatscourant op 5 januari 2011.

Gisteren kwam de commissie Vreeman met het advies om handhaving nog een keer uit te stellen, te weten tot 1 april van dit jaar. Dat advies breekt volgens Gesthuizen en Van der Post met eerder gedane beloften van het kabinet. Beloften die meerdere malen zijn herhaald. ”Uitstel van het verbod zou betekenen dat mensen al die tijd een rad voor ogen is gedraaid. Afspraak is afspraak en ik zal het kabinet daaraan houden.” Aldus Gesthuizen.

Bovendien is het advies van Vreeman achterhaald door de fusie van Sandd en Selektmail. Daardoor is het niet meer relevant. Een speler van het formaat van de combinatie van Sandd en Selektmail moet in staat worden geacht om zijn mensen gewoon in dienst te nemen. Dat maakt snelle handhaving van het verbod op stukloon extra belangrijk.

Tijdens het meest recente Algemeen Overleg over post, op 15 december, bleek dat een meerderheid van de leden van de Tweede Kamer voorstander is van het onverkort handhaven van deze regel. Met name PVV en PvdA spraken zich uit als groot voorstander van handhaving. Met uitstel van handhaving zou dus ingegaan worden tegen de wens van de Tweede Kamer.