PostNL teruggefloten door UWV

Het UWV heeft onlangs besloten dat de ‘overcomplete’ postsorteerders van PostNL (voormalig TNT-post) niet ontslagen mogen worden. Het UWV is van mening dat PostNL zich bij dit voorgenomen ontslag niet aan de wettelijke kaders heeft gehouden. SP-kamerlid Sharon Gesthuizen reageerde verheugd op deze uitspraak.

PostNL heeft, in samenwerking met de vakbonden en de ondernemingsraad, bij het opstellen van het sociaal plan de zogenoemde afspiegelingscriteria niet goed toegepast. Bij een ontslag van deze omvang had iedere werknemer afgespiegeld moeten worden op diverse criteria (o.a. leeftijd, contractduur, functie etc). Dit is niet op de juiste manier gebeurd.

Bij het opstellen van het sociaal plan heeft PostNL zijn eigen criteria bepaald. Zo wilde zij bijvoorbeeld graag de werknemers met de korte contracten behouden. Wettelijk is dit niet toegestaan, het UWV kon zich dus ook niet vinden in de criteria van het sociaal plan.

Gesthuizen zei het volgende over dit nieuws: "Er is nog geen officieel bericht openbaar gemaakt maar TNT'ers melden ons deze zaak. Hopelijk blijft het UWV streng naar de voorwaarden kijken, want ik geloof er niets van dat TNT medewerkers mag ontslaan terwijl er volop personeel wordt gezocht."

De uitspraak van het UWV kan nog weleens verstrekkende gevolgen hebben. Zo bestaat de kans dat de gehele procedure van het opstellen van het sociaal plan opnieuw gevoerd moet gaan worden.
De vraag reist dan wat er gebeurd met de postsorteerders die nu al thuis zitten? Sharon Gesthuizen zal deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen.