Meer duidelijkheid over de reorganisatieplannen PostNL

Sinds enkele weken heeft PostNL een brochure uitgegeven over de UWV-regels voor de geplande reorganisatie. In deze brochure staan de regels die PostNL dient te hanteren bij de reorganisatie. Deze brochure is gemaakt nadat zij afgelopen april zijn teruggefloten door het UWV. SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen blijft kritisch op de reorganisatieplannen: ‘natuurlijk ben ik blij met iedere stap die de reorganisatie voor de postbode minder erg maakt. Dat neemt echter niet weg dat deze reorganisatie volledig bij de werknemers wordt gelegd en dat er nog steeds harde klappen vallen’

Het UWV heeft afgelopen april geweigerd om de ontslagvergunningen voor medewerkers in de sorteercentra te verlenen. Zij zijn van mening dat PostNL zich bij dit voorgenomen ontslag niet aan de wettelijke kaders heeft gehouden. PostNL heeft bij het opstellen van het sociaal plan de zogenoemde afspiegelingscriteria niet goed toegepast. Bij een ontslag van deze omvang had iedere werknemer afgespiegeld moeten worden op diverse criteria (o.a. leeftijd, contractduur, functie etc). Dit is toen niet op de juiste manier gebeurd.
PostNL heeft de regels daarom moeten veranderen. In eerste instantie was het de bedoeling dat het overgrote deel van de medewerkers met een contract van 25 uur of meer overcompleet zou worden en dat de medewerkers met kleinere contracten in principe konden blijven. Het UWV keurt deze manier van handelen af, ook mensen met een contract van minder dan 25 uur moeten mee worden genomen in de rangnummering. Iedereen wordt dus gerangnummerd, en medewerkers met het laagste rangnummer krijgen als eerste een aanbod om te blijven werken bij PostNL. In de brochure van PostNL wordt hierover meer uitleg gegeven.

In de brief van de vakbond CNV Publieke Zaak staat het volgende over het weigeren van het aanbod van PostNL.: ‘De belangrijkste weigeringgrond is dat u niet hoeft te accepteren als u er meer dan 5 uur per week op achteruit gaat. Dit zal voor de meeste fulltimers het geval zijn. Stel; uw contractsomvang is nu 37 uur, het aanbod in het CVL is 28 uur. Dit is meer dan vijf uur verschil, u kunt het aanbod weigeren. Als u een aanbod op redelijke gronden weigert wordt u alsnog overcompleet en gelden de regels van het Sociaal Plan. Een voorbeeld: stel u werkt nu 37 uur per week. U krijgt een aanbod op het CVL voor 30 uur per week. Het verschil is dus meer dan 5 uur per week. U mag het aanbod op redelijke gronden weigeren. U krijgt een vergoeding volgens het sociaal plan’.

De CNV Publieke Zaak schrijft het volgende over het accepteren van het aanbod: ‘U gaat 30 uur werken, maar u bent definitief 7 uur kwijt. Voor dit gedeelte ontvangt u 7/37e van het sociaal plan. Dit is nieuw ten opzichte van eerdere afspraken. Het was eerder namelijk niet mogelijk om “gedeeltelijk” overcompleet te raken. Daardoor kan het voor sommigen toch aantrekkelijk worden om bij PostNL te blijven werken, weliswaar voor minder uren maar met een redelijke compensatie van het verlies’.