PostNL Banenbedrijf: ‘Sigaar uit eigen doos’

Gisteren heeft PostNL samen met Randstad en Tempo Team het PostNL Banenbedrijf gepresenteerd. Gedwongen ontslagen PostNL-medewerkers kunnen door jaarlijks €14.000,- van hun vertrekpremie in te leveren tot maximaal 3,5 jaar baan- en inkomensgarantie kopen. SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen: ‘deze speciale uitzendorganisatie is een sigaar uit eigen doos, als de bedrijfsplannen wat meer op de werknemer en wat minder op de aandeelhouder waren gericht, was dit helemaal niet nodig geweest ’

Door de reorganisatieplannen van PostNL zullen 11.000 banen verdwijnen met het gevolg dat 2800 medewerkers gedwongen ontslagen worden. Deze medewerkers kunnen zich met hun ontslagvergoeding inkopen in het Banenbedrijf. Het Banenbedrijf biedt een gegarandeerd maandinkomen en uitzicht op een vaste baan. Het contract met het Banenbedrijf duurt maximaal 3.5 jaar, als na deze periode nog geen vaste baan gevonden is komt de medewerker toch in de WW terecht.

De vraag blijft natuurlijk wat voor banen door het Banenbedrijf aangeboden gaan worden. Ook is het nog maar afwachten of er ook daadwerkelijk een vaste baan voor de medewerkers gevonden kan worden. Gesthuizen: ‘Vanzelfsprekend steun ik ieder initiatief dat daadwerkelijk bijdraagt aan nieuwe baanmogelijkheden, ik vraag me echter af waar het bedrag van € 14.000,- op gebaseerd is. PostNL geeft aan ook een financiële bijdrage aan het project te leveren, ik vraag me echter af hoe diep ze nu werkelijk in de buidel hebben getast”

PostNL is voornemens om vanaf 2012 tot de eerste helft van 2013 circa 300 bestelkantoren te sluiten. Als het aan PostNL ligt verdwijnt dan de vertrouwde postbode uit het Nederlandse straatbeeld. De SP zal zich samen met de postbodes blijven verzetten tegen dit schrikbeeld!