Gesthuizen: Sociaal beleid PostNL is een aanfluiting

Volgens SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is het plan van PostNL om mensen met een beperking aan het werk te helpen als postbezorger zeker geen sociaal beleid. Gesthuizen: ‘Uiteraard is het een prima idee om mensen met een beperking aan het werk te helpen, ook in de postsector. Maar PostNL wisselt nu postbodes die thuis wachten op hun ontslag in voor goedkope postbezorgers met een arbeidsbeperking. Dit is een ordinaire bezuinigingsmaatregel, geen sociaal beleid.'

Ook maakt Gesthuizen zich boos over het feit dat deze nieuwe postbezorgers geen enkel perspectief wordt geboden. ‘PostNL geeft aan met dit plan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als grote werkgever te nemen. Waarom krijgen deze mensen dan geen volwaardig arbeidscontract? Op deze manier ga je niet met personeel om. Bovendien werkt PostNL mee aan uitbuiting en verdringing door werklozen met behoud van uitkering onder het wettelijk minimumloon aan het werk te zetten. Ik ga aan het kabinet vragen ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking niet zomaar ingezet mogen worden als goedkoop personeel, zonder uitzicht op een vaste baan.'